13.10.17

ZER DA KLIMA ALDAKETA. QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO

Zer da klima-aldaketa 
Gakoak, Klima-aldaketaren aurkako nazioarteko erantzuna
Euskadi 
Euskadik lanari ekin dio klima-aldaketaren aurrean, Tokiko ekintza klima-aldaketari aurre egiteko, Klima-aldaketari buruzko ikerketa EAEn, Klima-aldaketaren alorrean Euskadirentzat proiektatzen diren eszenarioak, Berotegi Efektuko Gasen emisioen inbentarioa, Nazioarteko sareak eta klima-aldaketa
Herritarrak 
Klima-aldaketaren aurka herritarrentzat abian diren ekimenak, Berotegi-efektuko gas gutxiago isurtzeko aholkuak
Enpresak eta erakundeak 
Emisio eskubideen merkataritza, Karbono-aztarna, Berotegi-efektuko gasak aireratzeko baimena
Qué es el cambio climático 
Elementos clave, Respuesta internacional
Euskadi 
Euskadi pasa a la acción frente al cambio climático, Acción local contra el cambio climático, Investigación de cambio climático en la CAPV, Escenarios proyectados de cambio climático en el País Vasco, Inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Redes internacionales y cambio climático
Ciudadanía 
Iniciativas ciudadanas contra el cambio climático, Consejos para reducir tus emisiones de gases de efecto invernadero
Empresas y organizaciones 
El mercado comunitario de derechos de emisión, Huella de carbono, Autorización de emisión de gases de efecto invernadero

No hay comentarios:

Publicar un comentario